ข่าวประชาสัมพันธ์

# ชื่อเรื่อง สร้างเมื่อ เปิดอ่าน
1 รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 10/10/2565 2
2 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนกันยายน 2565 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 10/10/2565 2
3 ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 21/07/2565 24
4 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 06/07/2565 24
5 โครงการเตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรเพื่อไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (JAEC) ปี 2565 02/05/2565 29
6 ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จ.กาญจนบุรี เชื่อมโยงจุดเรียนรู้ทางการเกษตร ของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผ่านการฝึกงานประเทศญี่ปุ่น 24/02/2565 21
7 ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จ.กาญจนบุรี สนับสนุนสมุนไพรต้านไวรัส โรค COVID-19 24/02/2565 2
8 ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จ.กาญจนบุรี ให้ความรู้และเร่งขยายพันธุ์ "ชันโรง" เพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกร 24/02/2565 6
9 ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี รับมอบรางวัลการประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 ผลการประเมินระดับ “ดีมาก” 24/02/2565 2
10 ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จ.กาญจนบุรี เร่งเตรียมความพร้อมเยาวชนเกษตรไปฝึกงานญี่ปุ่น ปี 2565 07/02/2565 12
11 หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินหรือทรัพย์สินกรมชลประทานเพื่อตั้งศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน 14/12/2564 2
12 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน ปีงบประมาณ 2564 15/11/2564 9
13 รายงานงบทดลองแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564 06/10/2564 11
14 รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 06/10/2564 5
15 รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมสนับสนุนวัสดุการเกษตร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยทหารในพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี ของมูลนิธิชัยพัฒนาในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ... 02/09/2564 13
16 รายงานผลการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรเพื่อไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาพการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (JAEC) ปี 2564 02/06/2564 31
17 เที่ยวสุขใจ ได้ความรู้ FYPC Garden ตัดต่อโดย วีระศักดิ์ สุขทอง 29/04/2564 6
18 รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 06/10/2563 8
19 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 24/08/2563 5
20 รายงานผลการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรเพื่อไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาพการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (JAEC) ปี 2563 13/04/2563 36
21 วีดีทัศน์แนะนำศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี 02/04/2563 13
22 โครงการเกษตรรุ่นใหม่ โครงการย่อย : โครงการพัฒนายุวเกษตรกรนอกโรงเรียนเพื่อเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ 01/04/2563 19
23 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมพัฒนาเกษตรกรเครือข่าย สร้างความรู้ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ 19/12/2562 11
24 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 และเอกสารประกอบรายการที่สำคัญ 08/10/2562 5
25 รายงานผลการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 11/09/2562 14
[1] 2 3 >  Last ›