ข่าวประชาสัมพันธ์

# ชื่อเรื่อง สร้างเมื่อ เปิดอ่าน
1 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2566 12/10/2566 1
2 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนกันยายน 2566 12/10/2566 1
3 สรุปผลการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการ สู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตรพื้นฐาน “การทำการเกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 20/09/2566 2
4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเตรียมความพร้อมยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกร เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ก่อนเดินทางไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น (โครงการแลกเปลี่ยนโคอิบูจิ) ปี 2566 11/09/2566 5
5 รายงานผลการดำเนินโครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ 2566 25/04/2566 12
6 รายงานผลการดำเนินโครงการJAEC41 25/04/2566 10
7 การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า กสก. 65 21/02/2566 14
8 จุดเรียนรู้ทางการเกษตร เครือข่าย FYPC 25/01/2566 13
9 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน 11/01/2566 12
10 รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 10/10/2565 4
11 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนกันยายน 2565 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 10/10/2565 6
12 ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 21/07/2565 36
13 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 06/07/2565 31
14 โครงการเตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรเพื่อไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (JAEC) ปี 2565 02/05/2565 51
15 ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จ.กาญจนบุรี เชื่อมโยงจุดเรียนรู้ทางการเกษตร ของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผ่านการฝึกงานประเทศญี่ปุ่น 24/02/2565 29
16 ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จ.กาญจนบุรี สนับสนุนสมุนไพรต้านไวรัส โรค COVID-19 24/02/2565 2
17 ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จ.กาญจนบุรี ให้ความรู้และเร่งขยายพันธุ์ "ชันโรง" เพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกร 24/02/2565 7
18 ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี รับมอบรางวัลการประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 ผลการประเมินระดับ “ดีมาก” 24/02/2565 2
19 ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จ.กาญจนบุรี เร่งเตรียมความพร้อมเยาวชนเกษตรไปฝึกงานญี่ปุ่น ปี 2565 07/02/2565 13
20 หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินหรือทรัพย์สินกรมชลประทานเพื่อตั้งศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน 14/12/2564 4
21 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน ปีงบประมาณ 2564 15/11/2564 11
22 รายงานงบทดลองแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564 06/10/2564 11
23 รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 06/10/2564 5
24 รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมสนับสนุนวัสดุการเกษตร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยทหารในพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี ของมูลนิธิชัยพัฒนาในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ... 02/09/2564 13
25 รายงานผลการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรเพื่อไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาพการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (JAEC) ปี 2564 02/06/2564 32
[1] 2 3 >  Last ›