ข่าวประชาสัมพันธ์

# ชื่อเรื่อง สร้างเมื่อ เปิดอ่าน
1 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 และเอกสารประกอบรายการที่สำคัญ 08/10/2562 0
2 รายงานผลการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 11/09/2562 5
3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรเพื่อไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (JAEC) ปี 2562 03/05/2562 21
4 รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 09/10/2561 12
5 รายงานงบทดลองและแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561 09/10/2561 7
6 กิจกรรมสวนพันธุ์พิืชท้องถิ่นของศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี 27/08/2561 13
7 รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่นเพื่อไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (JAEC) ปี 2561 10/05/2561 122
8 งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 7 ประจำปี 2561 02/05/2561 5
9 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 6 ประจำปี 2561 02/04/2561 1
10 รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเลี้ยงและแปรรูปจิ้งหรีด 20/03/2561 9
11 งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 5 ประจำปี 2561 08/03/2561 1
12 คู่มือนักจัดการงานพัฒนาสถาบันเกษตรกร 01/02/2561 8
13 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจางวด 4 ประจาปี 2561 31/01/2561 0
14 งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 3 ประจาปี 2561 03/01/2561 2
15 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร นักจัดการงานพัฒนาสถาบันเกษตรกร 14/12/2560 7
16 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 2 ประจาปี 2561 12/12/2560 0
17 ปฏิทินการทำงานของศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี 14/11/2560 11
18 งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1 ประจาปี 2561 06/11/2560 2
19 การรับสมัครเยาวชนเกษตรเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่นโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่นประจำปี 2561 19/10/2560 111
20 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 12 ปี 2560 04/10/2560 4
21 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจางวด 11 ประจำปี 2560 05/09/2560 0
22 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 10 ประจำปี 2560 01/08/2560 1
23 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (JAEC) ปี 2560 13/07/2560 45
24 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 9 ประจำปี 2560 06/07/2560 0
25 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 8 ประจำปี 2560 02/06/2560 1
[1] 2 3 >