ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จ.กาญจนบุรี เชื่อมโยงจุดเรียนรู้ทางการเกษตร ของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผ่านการฝึกงานประเทศญี่ปุ่น

ข่าววันที่: 24/02/2565 15:57:44

ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จ.กาญจนบุรี เชื่อมโยงจุดเรียนรู้ทางการเกษตร ของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผ่านการฝึกงานประเทศญี่ปุ่น