ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จ.กาญจนบุรี ให้ความรู้และเร่งขยายพันธุ์ "ชันโรง" เพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกร

ข่าววันที่: 24/02/2565 15:49:10

ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จ.กาญจนบุรี ให้ความรู้และเร่งขยายพันธุ์ "ชันโรง" เพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกร