วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดาญจนบุรี นำข้าราชการ และพนักงานราชการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 06.30 น. นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ ศาลา 60 พรรษา เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานจังหวัดกาญจนบุรี ณ บริเวณตลาดถนนคนเดิน เทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดย มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบใบรับรอง Q แก่ร้านค้า และแปลงฟาร์มวันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดาญจนบุรี นำข้าราชการ และพนักงานราชการ เข้าร่วมสมัครจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ณ บริเวณสนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานครวันที่ 8 สิงหาคม 2561 นางสุกัญญา เนตรสุวรรณ นางสาวจีรนันท์ ไทยสุชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางอรพินท์ วงษ์สุขะ คนงานเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายสาธิตให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชและการปลูกพืชผัก ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ กิจกรรมเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หลักสูตรการผลิตพืชแบบผสมผสาน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรีนายวีระศักดิ์สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้ นางสาวสุดารัตน์ สุดจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี ติดตามนิเทศงานเยาวชนเกษตรผู้ผ่านโครงการฝึกงานเกษตรในประเทศญี่ปุ่นนายพีระพัฒน์ ปลั่งกลาง เยาวชนเกษตรโครงการ JAEC รุ่นที่ 33 ในระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2561 ซึ่งได้ทำกิจกรรมเกษตรด้านการปลูกเมล่อน GAP อีกทั้งยังมีการปลูกพืชแบบผสมผสาน ได้แก่ ฝรั่ง มะนาวนอกฤดู และหม่อนกินผล (mulberry) ณ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมานที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2561 นางสุกัญญา เนตรสุวรรณ นางสาวจีรนันท์ ไทยสุชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางอรพินท์ วงษ์สุขะ คนงานเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายสาธิตให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชและการเพาะเมล็ดพืชผัก ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ กิจกรรมเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หลักสูตรการผลิตพืชแบบผสมผสาน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรีวันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานของศูนย์ฯ เข้าร่วมจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.30 น. นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี ข้าราชการ และพนักงานราชการ ร่วมงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษานายวีระศักดิ์ สุขทอง
ผู้อำนวยการศูนย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวกิจกรรม