เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ และผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกันเดินทางไปส่งเยาวชนผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (JAEC) ปี 2561 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี และข้าราชการศูนย์ฯ นำเยาวชนผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (JAEC) ปี 2561 จำนวน 15 คน พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักการเกษตรต่างประเทศ และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าเยี่ยมคารวะ รับฟังโอวาท และรับใบประกาศนียบัตรจากว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และพร้อมกันนี้ได้รับฟังคำแนะนำจาก นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 1 ด้วย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี นำคณะข้าราชการ และพนักงานราชการ เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีไทยเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานกรมส่งเสริมการเกษตรเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมออกบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และ โครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านดงโคร่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี นำข้าราชการและพนักงานของศูนย์ฯ ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ศาลา 60 พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี และข้าราชการศูนย์ นำเยาวชนผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (JAEC) ปี 2561 จำนวน 15 คน รับฟังโอวาทจาก นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันที่ 2 เมษายน 2561 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างอาชีพด้านการเกษตร 50 ศูนย์ 50 อาชีพ หลักสูตรการเลี้ยงจิ้งหรีด และแปรรูปจิ้งหรีดวันที่ 31 มีนาคม 2561 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีอัญเชิญพุ่มเงินพุ่มทอง ถวายราชสักการะในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.3วันที่ 28 มีนาคม 2561 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมให้บริการความรู้ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรภายในงาน “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2” ณ วัดห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรีนายวีระศักดิ์ สุขทอง
ผู้อำนวยการศูนย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวกิจกรรม