เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง (วัดใต้) อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรวันที่ 20 กันยายน 2561 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นางธิดารัตน์ สุขชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2561 นำต้นสมุนไพรและพันธุ์กล้วย แจกให้แก่เกษตรกรและผู้ร่วมงาน ณ วัดหนองโพธิ์เอน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรีวันที่ 18 กันยายน 2561 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี รับมอบรางวัลหน่วยงานที่มีการปฏิบัติราชการการเบิกจ่ายงบประมาณดีเลิศ ระดับดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2561 จาก นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสมาเป็นประธานเปิดการสัมมนา Year End Conference ประจำปี 2561 ของกรมส่งเสริมการเกษตรให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมแนะนำจุดเรียนรู้ทางด้านการเกษตรของศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองวันที่ 17 กันยายน 2561 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมบุคลากรศูนย์ฯ ประจำเดือนกันยายน 2561 เพื่อหารือ และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน เกี่ยวกับงานที่ผ่านมาและงานที่จะดำเนินการ ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรีวันที่ 12 กันยายน 2561 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมพิธีเปิดงาน Fram@Home การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 16 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันที่ 9 – 10 กันยายน 2561 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี นางสุกัญญา เนตรสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ นางสาวจีรนันท์ ไทยสุชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวเอื้อมมาภา ประเสริฐวีธัช เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นายเว่า แผนกุล พนักงานเกษตรพื้นฐานระดับ 2 และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ระดับเขต ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2561 ณ ภูผาผึ้ง รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่ 5 - 7 กันยายน 2561 นางสุกัญญา เนตรสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวจีรนันท์ ไทยสุชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางธิดารัตน์ สุขชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวศุภิสรา พรายมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “การขับเคลื่อนกระบวนงานวิจัยของศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรและพื้นที่” วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุม หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น ๕ (แควใหญ่)นายวีระศักดิ์ สุขทอง
ผู้อำนวยการศูนย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวกิจกรรม