นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ธุรกิจเกษตรยุคดิจิทัล ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร พัฒนาเกษตรกรแกนนำและเครือข่าย

ข่าววันที่: 03/12/2561 09:20:12