รับการสนับสนุนแผงไข่กระดาษ จากคุณชานนท์ เชื้อชุมพล

ข่าววันที่: 18/11/2565 14:18:22

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี รับการสนับสนุน แผงไข่กระดาษ จากคุณชานนท์ เชื้อชุมพล เจ้าของร้านอาหารในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์การเลี้ยงจิ้งหรีด ภายในจุดเรียนรู้การเลี้ยงจิ้งหรีดของศูนย์ส่งเสริมการเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ ได้มอบผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด ได้แก่ จิ้งหรีดทอดสมุนไพรและข้าวเกรียบจิ้งหรีด ให้เป็นของที่ระลึกและเพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้