กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

ข่าววันที่: 18/11/2565 14:17:04

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรของชาติ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งและรดน้ำ ไม้ผลที่ปลูกไว้บริเวณภายในศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี