กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day

ข่าววันที่: 18/11/2565 14:14:01

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี นำทีมบุคลากรศูนย์ฯ จัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day บริเวณรอบสำนักงาน โรงอาหาร ห้องประชุมเล็กและบริเวณทางเข้าศูนย์ฯ เพื่อให้หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการงานที่ดี เป็นการสะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย ให้กับหน่วยงาน โดยบรรยากาศในการทำกิจกรรมครั้งนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขของบุคคลากรของศูนย์ฯ