การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566

ข่าววันที่: 18/11/2565 14:12:58

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สู่การยกระดับที่เป็นเลิศ” มีการชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน มีคลินิกรางวัลเลิศรัฐ สาขาต่างๆ ผ่าน Facebook Live เพจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยมีนางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน