ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2565

ข่าววันที่: 18/11/2565 14:02:12

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายสุกัลย์ ยู่โหงว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2565 เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย โดยมีกิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ การแสดงมหรสพและออกร้านจากหน่วยงานต่างๆ มากมาย ณ หนองน้ำทะเลสาบ ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี