ภาพข่าวกิจกรรม

# ชื่อเรื่อง สร้างเมื่อ เปิดอ่าน
1 ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตรระดับเขต ครั้งที่ 1/2562 18/01/2562 0
2 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจราชการ และติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 18/01/2562 0
3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางเกษตร หลักสูตรการปลูกผักสวนครัวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่ยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 10 18/01/2562 0
4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางเกษตร หลักสูตรการปลูกผักสวนครัวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่ยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนวัดท่าล้อ 17/01/2562 0
5 เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15/01/2562 0
6 จัดฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางเกษตร หลักสูตรการปลูกผักสวนครัวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่ยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนบ้านห้วยยาง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 15/01/2562 0
7 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 13/01/2562 1
8 พิธีปฐมนิเทศเยาวชนเกษตร JAEC รุ่น 37 10/01/2562 2
9 ร่วมปฏิบัติหน้าที่จุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 31/12/2561 0
10 ดฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางเกษตร หลักสูตรการเลี้ยงและแปรรูปจิ้งหรีด แก่ยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 31/12/2561 0
11 จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงและแปรรูปจิ้งหรีด แก่ยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 25/12/2561 0
12 จัดฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางเกษตร หลักสูตรการเลี้ยงและแปรรูปจิ้งหรีด และการเพาะถั่วงอกปลอดสารพิษแก่ยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรด้า 24/12/2561 0
13 จัดฝึกอบรมหลักสูตรการปลูกผักสวนครัวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 21/12/2561 0
14 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 21/12/2561 0
15 จัดฝึกอบรมหลักสูตรการปลูกผักสวนครัวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนวัดตาลเรียง 21/12/2561 0
16 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์ "คน รัก คลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" จังหวัดกาญจนบุรี 17/12/2561 0
17 จัดฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางเกษตร หลักสูตรการปลูกผักสวนครัวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนวัดโคกเขมา 17/12/2561 0
18 จัดฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางเกษตร หลักสูตรการปลูกผักสวนครัวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 17/12/2561 0
19 ต้อนรับเยาวชนเกษตรกรแลกเปลี่ยนจากประเทศฟิลิปปินส์ 12/12/2561 0
20 วิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่องการทำข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานโดยใช้ Smart Phone 07/12/2561 0
21 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 06/12/2561 1
22 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ธุรกิจเกษตรยุคดิจิทัล ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร พัฒนา... 03/12/2561 1
23 กระบวนการเรียนรู้และสร้างทัศนคติ ค่านิยมการทำการเกษตรให้กับเด็กและเยาวชน ผ่านกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 26/11/2561 0
24 ร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 1/2562 22/11/2561 0
25 ร่วมแสดงความยินดีกับนายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี 22/11/2561 0
[1] 2 3 >  Last ›