ภาพข่าวกิจกรรม

# ชื่อเรื่อง สร้างเมื่อ เปิดอ่าน
1 การประชุมจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรนอกโรงเรียนอำเภอท่าม่วง ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี และศูนย์กศน.อำเภอท่าม่วง 11/10/2562 0
2 ชมการสาธิตการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจริยะในการผลิตพืช (ในสภาพโรงเรือน) 20/09/2562 0
3 ประชุมจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 20/09/2562 0
4 ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบุคลากร ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี 16/09/2562 0
5 ร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการ สู่ทายาทเกษตรรุ่นใหม่ 16/09/2562 0
6 ร่วมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ เรื่อง การปลูกกล้วยและการแปรรูปกล้วย 04/09/2562 2
7 การประชุมบุคลากรศูนย์ฯ ประจำเดือนกันยายน 2562 03/09/2562 0
8 ติดตามผลการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการ สู่การเป็นทายาทเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 30/08/2562 0
9 ดำเนินการจัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการ สู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ วันสุดท้าย 26/08/2562 0
10 ดำเนินการจัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ เป็นวันที่ 4 26/08/2562 1
11 ดำเนินการจัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ เป็นวันที่ 3 26/08/2562 0
12 ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ เป็นวันที่ 2 26/08/2562 0
13 พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 26/08/2562 1
14 การประชุมบุคลากรศูนย์ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 15/08/2562 0
15 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 15/08/2562 0
16 ร่วมงานวันรณรงค์ถ่ายทอดความรู้การผลิตขยายพืชพันธุ์ดี พร้อมเปิดบ้านศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี 15/08/2562 1
17 จัดการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย 15/08/2562 1
18 ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 01/08/2562 3
19 ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการ สู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ 31/07/2562 1
20 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 31/07/2562 1
21 ร่วมจัดกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 10 31/07/2562 3
22 ร่วมงานชุมนุมยุวเกษตรกร และที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2562 31/07/2562 1
23 ร่วมกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนา ลำน้ำ ลำคลอง" 31/07/2562 2
24 พิธีปิดการฝึกอบรมโครงการแลกเปลี่ยนโคอิบูจิและมอบประกาศนียบัตร 18/07/2562 2
25 กรมส่งเสริมการเกษตรโดย ศสช.กจ. สสก. 2 รบ.และกษจ.กจ.ร่วมกับ มณฑลทหารบก17 ค่ายสุรสีห์ กาญจนบุรี เตรียมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ 15/07/2562 1
[1] 2 3 >  Last ›